top of page

Fast Food/จานด่วน

 

 อาหารจานด่วนข้างทาง บางรายขายมามากกว่าห้าสิบปีขึ้นไป เมืองนี้เป็นมืองแห่งอาหารเส้นจึงเห็นร้านก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย บะหมี่กระจายตัวอยู่ทั่วไป

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ปานประแสร์

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง

บะหมี่เกี๊ยวเสาเหลือง

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ผัดไทยร้อยปีบ้านทางเกวียน

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ผัดไทยหน้าอำเภอ

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ส้มตำวัดสารนารถ

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ส้มตำจำรุง

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ร้านเส้นจันทน์ผัดไทย

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ก๋วยเตี๋ยวรสหนึ่ง

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านขนมจีนเจ๊เล็ก

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

บะหมี่เกี๊ยวนายเคี้ยม

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ร้านเจ๊ออย

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ขนมจีนเจ๊พัด

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ร้านข้าวมันไก่แม่ประนอม

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติมร้านเจ๊ออย

bottom of page