top of page

อนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หาก สุนทรภู่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองแกลงแล้ว ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ก็เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอแกลง พลเรือเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย หรือเสเด็จเตี่ย พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ชาวบ้านเชื่อว่า พระองค์ศึกษาและฝึกฝนไสศาสตร์ วิชาอาคมจนกระทั่งสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ได้ ขึ้นชื่อว่าเป็นชายชาตรีที่อยู่ยงคงกระพัน แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้ว ก็ยังแสดงปาฏิหารย์ให้กับชาวบ้านได้เห็น จึงมีการสร้างศาลและพระรูปสักการะ ตามพื้นที่ๆท่านเคยเสด็จผ่านและหนึ่งในนั้นคือที่ปากน้ำประแสร์ ศาลนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511

bottom of page