top of page
_DSC3310.jpg
_DSC3286.jpg
_DSC3270.jpg
_DSC3287.jpg
_DSC3296.jpg
_DSC3280.jpg
_DSC3308.jpg
_DSC3274.jpg
_DSC3289.jpg
_DSC3256.jpg
_DSC3317.jpg
_DSC3313.jpg
_DSC3288.jpg
_DSC3269.jpg
_DSC3316.jpg
_DSC3272.jpg
_DSC3258.jpg
_DSC3277.jpg
_DSC3301.jpg
_DSC3290.jpg
_DSC3300.jpg
_DSC3282.jpg
_DSC3279.jpg
_DSC3268.jpg
_DSC3311.jpg
_DSC3265.jpg

ตลาดสดทะเลน้อย

 

ตั้งอยู่ในอำเภอแกลง อยู่ใกล้ๆ กับตลาดนก เป็นตลาดที่ชาวบ้านจากทะเลน้อยนำอาหารสดจำพวกอาหารทะเล พืช ผัก ตามฤดูกาลมาขาย ตอนเช้าหากต้องการชมวิถีชีวิตชาวทะเลน้อย ผ่านอาหารที่พวกเขากิน และซื้ออาหารทะเลสดๆ ไปรับประทาน


ขอแนะนำค่ะ

bottom of page