top of page
_DSC1114-2.jpg
_DSC1104.jpg
_DSC1109.jpg
_DSC1112.jpg
_DSC1109-2.jpg
_DSC1124-2.jpg
_DSC1128.jpg
_DSC1111-2.jpg

ทุ่งโปรงทองและป่าชายเลนบ้านหัวโขด

 

สำหรับคนถ่ายภาพแล้วถือกล้องไว้ให้มั่น ช่วงเวลาที่สวยที่สุดของทุ่งโปรงทองคือยามเช้า และช่วงประอาทิตย์ใกล้จะตกดินจะสวยบาดใจเป็นพิเศษ ทุ่งโปรงทองจะอยู่สุดสะพานของป่าชายเลนบ้านหัวโขด เมื่อแรกเดินเข้าไปก็จะเพลิดเพลินกับเพื่อนปู ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ด้านล่าง เมื่อเดินแทรกตัวเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆ ก็จะเป็นส่วนยอดของต้นโปรง ที่ขึ้นแน่นขนัดเป็นสีเหลืองทอง สุดลูกหูลูกตาบนพื้นที่ป่าชายเลนราว 6,000 ไร่

bottom of page