top of page

ร้านอาหารพื้นบ้าน

 

แกลง เป็นเมืองที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีทั้งจานด่วนข้างทาง บางรายขายมามากกว่าห้าสิบปีขึ้นไป และที่สังเกตจะเห็นว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งอาหารเส้น มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากมายในเมืองนี้ นอกจากร้านเล็กๆ อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวแล้ว ยังมีร้านอาหารสำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองไว้รองรับด้วยอาหารทะเลดีๆ สดๆ ชนิดที่จากไปแล้วต้องคิดถึง 

ร้านสุนทรภู่, แกลง

คำสิงห์

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ร้านสุนทรภู่, แกลง

ครัวย่าฉิม

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

IMG_5075.jpeg

3โอโภชนา

คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

bottom of page