top of page
prasae2.jpg
prasae6.jpg
prasae7.jpg
prasae10.jpg
prasae9.jpg
prasae4.jpg
prasae5.jpg
prasae3.jpg
prasae.jpg

วันแรกที่ได้เข้ามาในถนนแคบๆ สองข้างทางเป็นบ้านไม้ ที่ทอดยาวริมแม่น้ำประแสร์ ชุมชนสงบแห่งนี้ ผู้คนยังดำรงวิถีชีวิตง่ายๆ มีตลาดเล็กๆ มีอาหารพื้นบ้านของชาวประแสร์ที่ทำจากปลา และอาหารทะเลสดๆ 

บางวันเราก็อยากวางชีวิตไว้กับความเรียบง่าย

ไม่ต้องคิด ไม่ต้องทำงาน

มองสายน้ำ ฟังเสียงคลื่น 

รอคอยวันรุ่ง

bottom of page