top of page
_DSC2653_1.jpg
_DSC2494.jpg
_DSC2555.jpg
_DSC2554.jpg
_DSC2688.jpg
_DSC2653_1-2.jpg
_DSC2629.jpg
_DSC2667.jpg
_DSC2633.jpg
_DSC2660.jpg
_DSC2669.jpg
_DSC2649.jpg

ปากน้ำประแสร์

 

ในอดีตเมื่อครั้งที่การเดินทางยังอาศัยการเดินทางทางน้ำเป็นหลัก ปากน้ำประแสร์ถือเป็นจุดสำคัญในการคมนาคมขนส่ง หากใครต้องการจะไปกรุงเทพก็ต้องมางเรือที่นี่ เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ที่นี่จึงมีความเจริญรุ่งเรือง มีทั้งไปรษณีย์ โรงฝิ่น ร้านขายยา ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย แต่เมื่อมีการตัดถนนบางนา-ตราด จึงทำให้การค้าที่ปากน้ำประแสซบเซาลง กลายเป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่ทว่าบรรยากาศของความรุ่งเรืองในอดีตยังคงมีร่องรอยเหลืออยู่ ตึกรามบ้านช่องก็ยังคงเหมือนเดิม ทำให้ชุมชนปากน้ำประแสร์มีเสน่ห์น่าค้นหา แถมยังอุดมไปด้วยของอร่อยมากมาย ปัจจุบันมีการพัฒนาให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว มีที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

bottom of page