top of page
_DSC1089.JPG
_DSC1088.JPG
_DSC1078.JPG
_DSC1091.JPG
_DSC1092.JPG
_DSC1080.JPG

วัดตะเคียนงาม

 

หมุดหมายของชาวเลเมื่อเข้าฝั่งคือต้นตะเคียนคู่สองต้นที่ขึ้นสูงตระหง่าน ทำให้พวกเขาเห็นว่าใกล้จะถึงบ้านอยู่รำไร ต้นตะเคียนคู่นี้มีอายุกว่า 400 ปีแล้ว ส่วนตัววัดนั้นเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2409 เนื่องมาจากความยากลำบากในการเดินทางไปวัด แหลมเมือง ชุมชนจึงเห็นร่วมกันสร้างวัด โดยอาศัยสัญญลักษณ์ของพื้นที่คือต้นตะเคียนสองต้นมาเป็นชื่อวัด

bottom of page