top of page
old man3.jpg
old man2.jpg
old man9.jpg
old man8.jpg
old man.jpg
old man6.jpg
old man10.jpg
old man7.jpg
old man4.jpg
old man5.jpg
ทะเลน้อยคืออะไร

บ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ยังใช้ชีวิตแบบเล็กๆ ในแบบของตัวเองอยู่จนถึงตอนนี้"ทะเลน้อย" เป็นทางน้ำที่ออกไปสู่ "ทะเลใหญ่" คือประแสร์ และอ่าวไทย ชาวบ้านจากบ้านทะเลน้อย จะใช้เส้นทางทะเลสายนี้ ในการไปจับจ่ายซื้อข้าวของ หรือไปกราบไหว้เสด็จเตี่ย (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ป่าชายเลนสองฝั่งน้ำยังอุดมสมบูรณ์ สะอาด สงบ มีเหยี่ยวมากมายมาอาศัยเกาะกลางน้ำ สร้างรวงรัง

bottom of page