top of page
old man3.jpg
old man2.jpg
old man9.jpg
old man8.jpg
old man.jpg
old man6.jpg
old man10.jpg
old man7.jpg
old man4.jpg
old man5.jpg
อ่าวไข่

อ่าวเล็กๆ มีร้านอาหารให้นั่งดื่มกินริมหาด ชมพระอาทิตย์ตกดิน 
bottom of page